A dokumentumokat tárolja el a számítógépében, és onnan töltse föl a jelentkezési lapra.

 • Ha papír alapú a dokumentum, fényképezze le a telefonjával, és küldje el a képet a számítógépére. Ezt a .jpg vagy .jpeg formátumú képet töltse föl.
 • Ha elektronikus formában szerezte meg a dokumentumot, mentse el .pdf. formátumban, és úgy töltse fel a jelentkezési lapra.

Ha gondja van a föltöltéssel, kérje rokonai, ismerősei segítségét. Ha nincs, aki segítsen, hívjon föl minket segélyvonalunkon, a ……… telefonszámon, től-ig.

1948-ig a születési anyakönyvekben szerepelt vallás rovat. Ezért, ha a zsidósággal kapcsolatos igazolásokat kibocsátó szervezetektől a dokumentumok nem állnak rendelkezésére, és a Hitközségnél sem található a szülők vallási hovatartozását igazoló irat, Hatósági Bizonyítványt kérhet a szülei születési helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatalától.
Ha ezeket sem tudja beszerezni, és Ön 1948 előtt született, lehetséges, hogy az Ön születési anyakönyvében van adat arról, hogy Ön a zsidó vallásba született. Ezt is Hatósági Bizonyítvány kérelemmel tudhatja meg.

Ha egyik lehetőséggel sem sikerült igazolást szereznie, forduljon bizalommal a BZSH Szertartási Osztályához. Tapasztalt munkatársak várják, hogy segíthessenek Önnek.

Tanácsoljuk, hogy segítségért forduljon a

 • BZSH Szertartási Osztályához (1075 Budapest, Síp u. 12. Telefonszám: 06-1-413-5526)
 • vagy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséghez (1074 Budapest, Dob u. 35. Telefon: 06-1-342-1639)

Ezekben a hivatalokban megvizsgálják a rendelkezésére álló anyakönyveket, adattárakat, hogy található bennük olyan adat, amely igazolja, hogy Ön, vagy valamelyik felmenője zsidó származású.

A szükséges dokumentumok beszerzéséhez segítséget, tanácsot kérhet a BZSH Szertartási Osztályán, vagy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközségnél. A hivatalok elérhetőségét az ADATTÁR fejezetben találja meg.

Zsidóságát saját jogán, valamelyik szülője, vagy nagyszülője jogán tudja igazolni.

 1. Saját jogán igazolja a zsidóságát,
  1. mert rendelkezik valamelyikkel az alábbi dokumentumok közül: hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.
  2. mert rendszeresen részt vesz a zsidó hitéletben. Erről kérjük, hogy töltse fel hitközsége rabbija vagy elnöke írásos igazolását.
 2. Valamelyik szülője jogán igazolja zsidóságát az alábbi igazolások bármelyikével:
  1. Legalább az egyik szülőjének hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonata
  2. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője – ha már nem él – zsidó temetőben nyugszik
  3. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a MAZSÖK rendszerében holokauszt túlélőként regisztrálva van
  4. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a NÜB rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  5. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a MUSZOE rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  6. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a Claims Conference támogatási rendszerében van regisztrálva
  7. Legalább az egyik szülője polgári anyakönyvi bejegyzésének vallás rovatában szerepelő zsidó felekezeti hovatartozása (1948-ig a születési anyakönyvekben szerepelt vallás rovat. Erről hatósági bizonyítványt kérhet a szülő születési helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatalától.)
   1. Bármelyik felsorolt dokumentumot feltöltheti.
   2. Kérjük továbbá, hogy töltse föl a saját születési anyakönyvi kivonatát, amely a hivatkozott szülőtől való leszármazását igazolja.
 3. Valamelyik nagyszülője jogán igazolja zsidóságát az alábbi igazolások bármelyikével:
  1. Legalább az egyik nagyszülőjének hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonata
  2. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője zsidó temetőben nyugszik
  3. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a MAZSÖK rendszerében holokauszt túlélőként regisztrálva van
  4. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a NÜB rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  5. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a MUSZOE rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  6. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a Claims Conference támogatási rendszerében van regisztrálva
  7. Legalább az egyik nagyszülője polgári anyakönyvi bejegyzésének vallás rovatában szerepel zsidó vallási hovatartozása. (1948-ig a születési anyakönyvekben szerepelt vallás rovat. Erről hatósági bizonyítványt kérhet a szülő születési helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatalától.)
  8. Bármelyik felsorolt dokumentumot feltöltheti.
  9. Kérjük továbbá, hogy a leszármazási lánc igazolására töltse föl
   1. a saját anyakönyvi kivonatát,
   2. és annak a szülőjének a születési anyakönyvi kivonatát, amelyiknek az ágán zsidóságát igazolni kívánja.

 

 • Lakbér és közös költség (ha bérelt lakásban lakik, szükséges az Ön, vagy valamelyik Önnel egy háztarásban lakó személy nevére kiállította bérleti szerződés is.)
 • Villanyáram
 • Gáz
 • Egyéb fűtés
 • Szennyvízszállítás/csatornadíj
 • Szemétszállítás
 • Vízdíj
 • Lakáshitel törlesztés
 • Gyógyszerek
  Kérjük, hozzon orvosi igazolást a rendszeresen szedett gyógyszereiről, és egy patikában áraztassa be.
 • Privát gondozás (ha számla van róla)
 • Szakápolás (ha számla van róla)
 • Gyógytorna (ha számla van róla)
 • Telefon-internet-tv díj
 • Munkaviszonyból származó jövedelem (bér, fizetés)
 • Társas- és egyéni vállalkozásból, őstermelői viszonyból, szellemi- és más önálló tevékenységből származó jövedelem
 • Nyugellátás; egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátás
 • Életjáradék
 • Rendszeres táppénz, gyermekgondozási díj, ápolási díj
 • Egyéb (önkormányzat és munkaügyi szerv által folyósított ellátások)
 • KÉRJÜK, HOGY VEGYE FIGYELEMBE A HÁZTARTÁSA ÖSSZES TAGJÁNAK MINDEN JÖVEDELMÉT!
 • Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)
  Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 26.
  Telefonszáma: +36-1-269-1068, +36-30-432-0595
 • Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége (MUSZOE)
  Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 62.
  Telefonszáma: +36-1-302-3077
 • Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága (NÜB)
  Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 26.
  Telefonszáma: +36-343-3898
 • Budapesti Zsidó Hitközség, Szertartási Osztály (BZSH)

Cím: 1075 Budapest, Síp utca 12.

Telefonszám: +36-1-413-5526

 • Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség (MAOIH)

Cím: 1074 Budapest, Dob u. 35.

Telefon: 06-1-342-1639