Mely dokumentumokkal igazolhatja zsidó származását?

A szükséges dokumentumok beszerzéséhez segítséget, tanácsot kérhet a BZSH Szertartási Osztályán, vagy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközségnél. A hivatalok elérhetőségét az ADATTÁR fejezetben találja meg.

Zsidóságát saját jogán, valamelyik szülője, vagy nagyszülője jogán tudja igazolni.

 1. Saját jogán igazolja a zsidóságát,
  1. mert rendelkezik valamelyikkel az alábbi dokumentumok közül: hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.
  2. mert rendszeresen részt vesz a zsidó hitéletben. Erről kérjük, hogy töltse fel hitközsége rabbija vagy elnöke írásos igazolását.
 2. Valamelyik szülője jogán igazolja zsidóságát az alábbi igazolások bármelyikével:
  1. Legalább az egyik szülőjének hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonata
  2. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője – ha már nem él – zsidó temetőben nyugszik
  3. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a MAZSÖK rendszerében holokauszt túlélőként regisztrálva van
  4. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a NÜB rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  5. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a MUSZOE rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  6. Igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a Claims Conference támogatási rendszerében van regisztrálva
  7. Legalább az egyik szülője polgári anyakönyvi bejegyzésének vallás rovatában szerepelő zsidó felekezeti hovatartozása (1948-ig a születési anyakönyvekben szerepelt vallás rovat. Erről hatósági bizonyítványt kérhet a szülő születési helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatalától.)
   1. Bármelyik felsorolt dokumentumot feltöltheti.
   2. Kérjük továbbá, hogy töltse föl a saját születési anyakönyvi kivonatát, amely a hivatkozott szülőtől való leszármazását igazolja.
 3. Valamelyik nagyszülője jogán igazolja zsidóságát az alábbi igazolások bármelyikével:
  1. Legalább az egyik nagyszülőjének hitközségi születési vagy házassági anyakönyvi kivonata
  2. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője zsidó temetőben nyugszik
  3. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a MAZSÖK rendszerében holokauszt túlélőként regisztrálva van
  4. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a NÜB rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  5. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a MUSZOE rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva
  6. Igazolás arról, hogy legalább az egyik nagyszülője a Claims Conference támogatási rendszerében van regisztrálva
  7. Legalább az egyik nagyszülője polgári anyakönyvi bejegyzésének vallás rovatában szerepel zsidó vallási hovatartozása. (1948-ig a születési anyakönyvekben szerepelt vallás rovat. Erről hatósági bizonyítványt kérhet a szülő születési helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatalától.)
  8. Bármelyik felsorolt dokumentumot feltöltheti.
  9. Kérjük továbbá, hogy a leszármazási lánc igazolására töltse föl
   1. a saját anyakönyvi kivonatát,
   2. és annak a szülőjének a születési anyakönyvi kivonatát, amelyiknek az ágán zsidóságát igazolni kívánja.